برچسب‌ها بدبختی

برچسب: بدبختی

تلاش برای خوشبختی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد!

پژوهشی جدید نشان می‌دهد جستجو برای خوشبختی می‌تواند مفهوم زمان را برای افراد تحت تاثیر قرار دهد. مشاهدات اخیر این نظریه را تقویت می‌کند...