برچسب‌ها اختلال افسردگی

برچسب: اختلال افسردگی

اختلالات خلقی( اختلالات عاطفی)

عوامل ایجاد اختلالات خلقی اختلالات خلقی (قبلا اختلال‌های عاطفی گفته می‌شدند) شامل گروه بزرگی از اختلالات هستند که در آن‌ها،‌ خلق مرضی و ناهنجاری‌های مرتبط...