عزت نفس چیست ؟

0
1243

عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن . این حس از مجموعه افکار،احساسات ،عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. مثلا می اندیشیم فردی با هوش یا کودن هستیم ، احساس می کنیم فردی منفور با دوست داشتنی هستیم و ….!

ویژگیهای شخصی که عزت نفس بجا دارد:

۱. مستقل عمل می کند.
۲. مسئولیت پذیر است.
۳. به پیشرفت هایش افتخار می کند.
۴. به چالش های جدید مشتاقانه رو می آورد.
۵.دامنه وسیعی از احساسات و هیجان را نشان می دهد.
۶. ناکامی را به خوبی تحمل می کند.
۷. می تواند خود را محاکمه کند.
۸.احساس می کند می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.

ویژگیهای شخصی که عزت نفس بالا ندارند

۱. توانایی های خود را دست کم می گیرند . مدام با خود می گویند نمی توانم این کار را انجام دهم.
۲. به راحتی تحت تاثیر احساسات ،خشم و تلقین ها قرار می گیرد.
۳. دامنه ی محدودی از عواطف و احساسات نشان می دهد ، زیرا فکر می کند افکار و احساسات او ممکن است برای دیگران مسخره به نظر بیاید.
۴. از موقعیت های نگرانی زا می گریزد.
۵.بهانه جویی می کند و زود ناامید می شود.

 اعتماد به نفس کاذب

این گونه اعتماد به نفس ها وابسته و زود گذر هستند. مانند اعتماد به نفس به دلیل ثروت ،شهرت ، محبوبیت و یا ظاهری زیبا
اینها هیچکدام به ماهیت واقعی افراد ارتباطی ندارند.

گستاخی

معمولا مردم ،افراد پررو و گستاخ را با افراد اعتماد به نفس اشتباه می گیرند . اما پررویی نیز یک نوع نقاب برای استتار بی کفایتی و اعتماد به نفس پایین است.

متظاهرها

این گونه افراد خود را با اعتماد به نفس ،شاد ،موفق و شکست ناپذیر نشان می دهند . اما از درون احساس پوچی کرده و از شکست بسیار هراسانند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه